Home Ceník

Ceník

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními zákona č. 36 z roku 1967 (Zákon o znalcích a tlumočnících) a navazující prováděcí vyhláškou č. 37 z roku 1967 (Vyhláška ministra spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících).

Při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, policie ČR) je cena za hodinu pracovního výkonu stanovena v souladu s výše citovanými předpisy od 250,- do 350,-Kč bez DPH, a to v závislosti na náročnosti, rozsahu a zda se jedná o vyhotovení pouze odborného vyjádření nebo kompletního znaleckého posudku. K tomu jsou dále připočteny náhrady cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě cestovních a jiných výdajů při pracovních cestách.

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně a přesně určit výši odměny za jednotlivé úkony u oceňování vozidel, přívěsů, strojů, nářadí, posuzování oprav a pod. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti, počtu a typu oceňovaných vozidel (strojů, nářadí), objemu činností a požadovaných dokladů k prostudování. Např. základní cena za ústní (telefonické nebo elektronické) posouzení hodnoty je od 1.000,-Kč + DPH, za vyhotovení 1 ks originálu  znaleckého posudku včetně prohlídky, fotodokumentace a zkušební jízdy je stanovena od 1.750,- Kč + DPH za přívěsný vozík nebo malý motocykl a od  2.350,-Kč + DPH za osobní automobil.

Sledujte novinky na: https://www.facebook.com/Znalecká-kancelář-153623061968805/

Znalecká kancelář je plátce DPH.